Garanti på produkter fra Norsk Lydteknikk AS

Det finnes i dag en jungel av leverandører som leverer produkter under eget merkenavn.  Som importør er 
det viktig at vi knytter til oss seriøse leverandører, med en gjennomarbeidet garanti politikk.  Her finner du en 
oversikt over garantibetingelser på våre merker.

Fabrikk garanti

Standard garanti (garanti mot fabrikasjonsfeil) på produkter til profesjonelt bruk er 12 mnd. 
Dette gjelder ikke slitedeler som CD/DVD drivverk, potensiometer/fadere og lignende.  Garantireparasjon skal alltid utføres på vårt verksted i Drøbak.

Følgende leverandører har avvikende garanti:

Symetrix
 - 3 års garanti
8x8DSP, BreakIn12, BreakOut12, Express (4×4, 4×12, 8×8, 12×4), CobraLink, og Control IO har 2 års garanti, uansett når de er kjøpt.

Ecler
– 2 års garanti.

Community -  alle høyttalere har 5 års garanti.
Community R serie og WET serie all weather  – 15 års garanti på kabinettene, 5 års garanti på delefilter og elementer.

Clockaudio - 2 års garanti

Hva godkjennes som garanti

Produkter som er benyttet i henhold til manualen dekkes av fabrikk garanti, innenfor den tidsrammen som er spesifisert over. Det betyr at varer som er skadet under transport, eller ikke er benyttet eller montert iht. produkt manualen ikke dekkes.

Reparasjon

Vi vurderer i hvert enkelt tilfelle om varen skal erstattes, eller repareres.  Defekte produkter skal derfor alltid sendes til oss (avvik kan avtales).     

Produkter i retur skal alltid godkjennes på forhånd.  Eksakt feilbeskrivelse skal vedlegges.
Frakt til oss skal betales av kunde/installatør.  Returfrakt dekkes normalt av Norsk Lydteknikk AS.  Retur sendt i oppkrav vil bli avvist.

Reparasjon på kunde lokasjon 
I tilfeller hvor vi reiser ut og bistår installatør/sluttbruker, faktureres dette etter medgått tid.  Reise/arbeid på kundelokasjon inngår således ikke i fabrikk garantien. 
I tilfeller hvor produktet ikke umiddelbart kan repareres/erstattes, kan vi som regel tilby erstatningsprodukter.  Pris på dette avtales i hvert enkelt tilfelle.
Har du spørsmål om produkt garanti, ta kontakt på tel. 64 90 70 00