Guider

Hvordan få god lyd i hodebøyle mikrofonen

Tips fra lydteknikeren

Oppsett av gain, eq, compressor for Mipro hodebøyle-mic

Riktige nivåer og EQ justeringer er viktig når man justerer opp et lydanlegg.  Nivåene, også kalt «gainstruktur» er også viktig for å oppnå best mulig nivå før feedback.

Vi har satt opp et system med Mipro ACT-3 trådløst system, tilkoblet Symetrix Jupiter digital installasjonsmikser.  Her får du lydteknikerens tips steg for steg, for optimal gainstruktur og taletydelighet i trådløse mikrofoner.

Håndmikrofoner har stort element, og er dermed mer fulltone.  Det betyr at man kan oppleve å få for mye bass i enkelte stemmer, som gir dårlig taletydelighet.  Forskjellen mellom lyse og mørke stemmer blir påfallende stor.  For optimal taletydelighet og lik karakter, kan man bruke samme EQ utgangspunkt.

Kompressor er et verktøy som gjør lyden mindre dynamisk, mikrofonene låter likere og mer «produsert».  Vi har lagt et eksempel på «soft» kompressor, som er et godt utgangspunkt.  Ønsker du å legge på mer kompressor, gjøres det når man justerer opp anlegget helt til slutt.

Til slutt så ligger det en EQ på utgangen som er typisk benyttet på FBT Shadow.  Vi har FBT fabrikken sine anbefalt EQ oppsett til alle FBT sine modeller

I dette eksempelet har vi tatt Jupiter 4 med program: Gating Automixer #1.

Et typisk oppsett : Mipro Act-312 med 2 stk hodebøyle MU-55, Linjeinngang og Blåtann.

Klikk på bildet for større versjon

gain

Som et utgangspunkt ved oppsett av Mipro ACT-312 og ACT-32T lommesendere med MU-55 hodebøyle, anbefaler vi å sette opp senderen med en sensivitet på -6dB.
Dette for å unngå feedback-problemer, samt at signalet ikke overstyres i senderen.
Fra fabrikk er sensiviteten i lommesenderen satt til 0dB, men kan justeres mellom -12dB til +12dB

På baksiden av Mipro ACT-312 settes Output Level til 0dB Se fig.

1. Gainstruktur

Klikk på Input i det første skjermbildet, navn inngangene fra 1 – 4 som her i eksempelet. Noe av hensikten med gain og gainsstruktur er følgende:
Alle DSP-enheter eller miksere har et linjesignal som referanse og signalbehandling.

Et mikrofonsignal er vesentlig svakere, og vi bruker derfor en gainkontroll og mikrofon-preamper for å utligne forskjellen på signalet fra mikrofoner og signalet fra eksempelvis en telefon eller pc, slik at disse blir like.

 • Marker mikrofoninngangene ( her 1 og 2) slik at MIC lyser i feltet under Input Level. * Marker linjeinnganger ( eks her 3 og 4) slik at LINE lyser i feltet under Input Level.
 • Sett inngangsnivå på inngang 1 og 2 til +3.0dB
 • Sett inngangsnivå på inngang 3 og 4 til 0.0dB

( Ved bruk av andre signalkilder som har egen for-forsterker , eksempelvis en separat mikser, bør inngangsnivået på linjeinngangen settes til -12dB eller lavere.)

2. Equalizer-setting for mikrofon-inngangene

Innstilling av EQ eller equalizer på mikrofoner er spesielt viktig, og i en innendørs arena hvor det eksempelvis brukes høyttalere av type FBT Shadow 112, vil vi anbefale en slik setting som i eksempelet ovenfor. Dette gjøres likt på begge innganger 1 og 2.

 • Sett Rumble filter active slik at det lyser. Ved tale og hodebøylemikrofon er det ikke bruk for lave frekvenser, og vi skjærer derfor bort frekvenser under 148Hz ved å bruke et Highpass filter. Hvis ytterligere problemer oppstår med lave frekvenser, aktiver low shelf med verdier som vist i bildet.
 • Sett Low Para til active og juster frekvensen til rundt 400 Hz, gain til -6dB og Q-faktor til ca 3.00
 •  Sett Mid Para til active og juster frekvensen til rundt 1000Hz, gain til -4,5dB og Q-faktor til ca 2.20
 •  Sett High Para til active men her justeres ikke gain eller Q-faktor
 •   Sett High Shelf til active og juster frekvensen til 5000Hz og gain til ca + 2.1dB, noe som gir litt mere luft i talelyden, uten at dette medfører feedbackproblemer.
 • Ved behov kan eq-setting også gjøres for linjeinngangene ( 3 og 4) , men her er behovet mindre, og en korreksjon for akustikk kan i stedet gjøres på utgangene fra mikseren, ( speaker management.)
 • Sett Effect nederst til høyre i bildet til active.

3. Compressor på inngang 1 og 2 – mikrofoner

For å utligne signalet mellom brukere med sterk eller svakere stemme kan man bruke en compressor.

 • Trykk på Dynamics i startbildet og utfør de samme justeringer som vist i eks. på inngang 1og 2
 • NB. Dette skal ikke utføres på linjeinnganger 3 og 4. Dynamics skal ikke være aktiv på inngang 3 og 4
 • Sett Knee selection til SOFT og mode til COMP som vist på bildet.
 • Sett effect til Active

Klikk på bildet for større versjon

4. Feedback Fighter mikrofon innganger

Feedback er et generelt problem på mikrofoner og særlig når 2 eller flere mikrofoner brukes samtidig.

 • Trykk på Feedback Fighter i utgangsbildet og utfør følgende for inngang 1 og 2 mikrofoner. * Trykk på SPEECH BIG ROOM ( ved arena/ idrettshall) og verdiene settes automatisk.
 • Trykk på EFFECT-knappen for å gjøre funksjonen aktiv.
 • Dette gjøres ikke på inngang 3 og 4. Kun for mikrofonene.

5. Setting av EQ for utgang Jupiter – FBT Shadow høyttalere idrettshall

Avhengig av hvilke høyttalere som brukes, og hvordan oppsettet er , vil dette være en typisk eq-setting som fungerer bra med FBT Shadow 112 i de fleste sammenhenger.

Her skjæres frekvensene av i bunn ved ca 60Hz ved hjelp av highpass-filteret. Det er gjort et løft i band 2 rundt 100Hz på +4dB, Q-faktor 1.00 .

I band 4 kan det legges en korreksjon på frekvens 800Hz med -6dB, og en Q-faktor på 3.00 Dette demper nedre mellomtone-område noe , og kan forbedre lyden avhengig av rommet.

Se også på highpass-filteret er det benyttet 30dB/octav som gir en litt brattere avskjæring på frekvensen. Dette gjør at høyttalerene jobber lettere og spiller bedre innenfor det frekvensområdet de behersker.
Eq settes likt for de utganger som benyttes, 1-4.

Klikk på bildet for større versjon